1. Home
  2. Controleren
  3. Betalingsconditie

Betalingsconditie

De informatie in de dropdown bij het veld ‘Betalingsconditie’ wordt automatisch opgehaald uit het boekhoudpakket. Als de betalingsconditie is ingevuld dan wordt deze benut bij het berekenen van de vervaldatum.

De vervaldatum wordt afgeleid uit de factuurdatum i.c.m. de betalingsconditie:
Vervaldatum = factuurdatum + betalingsconditie

Ook is het veld beschikbaar bij de stamgegevens zodat de standaardvoorkeur kan worden meegegeven voor de betreffende crediteur of debiteur (zie hieronder).

Updated on 05/09/17

Was this article helpful?